od 1. 1. 2021 působíme oba jako samostatní advokáti, a to stejné adrese

JUDr. Pavel Šváb, advokát (psvab@svabzima.cz)

JUDr Pavel Šváb byl v letech 1991-1992 prvním prezidentem Soudcovské unie České republiky, od roku 1994 je čestným členem Soudcovské unie ČR. Působí též jako rozhodce a je zapsán v seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Oblasti působnosti:

obchodní právo (obchodní společnosti)

občanské právo (ochrana osobnosti)

Nabývání a prodeje společností a podniků, likvidace.

Správce konkursních a insolvenčních podstat.

 

JUDr. Petr Zima, advokát (pzima@svabzima.cz)

Oblasti působnosti:

akciové právo (akvizice, kapitálové operace)

ústavní právo, zastupování před Ústavním soudem

právo na ochranu osobnosti a na svobodu projevu

právo mezinárodní dopravy

právní věci s cizím prvkem

 

 

Mgr. David Jonke, se ke dni 1. 1. 2018 osamostatnil a provozuje samostatnou kancelář na stejné adrese.

 

 

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz