Šváb, Zima - advokáti

od 1. 1 2021 působí členové kanceláře jako samostatní advokáti

 

Aktuality a důležité informace:

 

(29. 4. 2021) Ústavní soud v nálezu ze dne 28. 4. 2021 sp. zn. II. ÚS 52/21 vyhověl Ústavní stížnosti, v níž náš klient vystupoval jako vedlejší účastník podporující stěžovatele. Ústavní soud potvrdil právo na zákonného soudce a odmítl přikázání věci jinému soudci, přičemž mj. vycházel i našeho stanoviska, když uvedl: "32. V kontextu výše uvedeného se tak jeví, že odnětí věci prvostupňovému samosoudci
bylo předčasné, tj. bylo učiněno za situace, kdy je tento samosoudce schopen ve věci sám
rozhodnout, případně kdy je jeho (další) rozhodnutí změnitelné odvolacím soudem, a
„odblokovávat“ řízení přikázáním věci jinému samosoudci tedy není třeba. Takový
postup odporuje zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení [srov. nález Ústavního soudu
sp. zn. II. ÚS 2766/14 ze dne 1. 12. 2015 (N 202/79 SbNU 281)]. Lapidárně řečeno, bude
pravděpodobně rychlejší (jak to ostatně poznamenal vedlejší účastník – minoritní
akcionář – ve svém vyjádření k ústavní stížnosti), když se prvostupňový soudce v dalším
řízení vyvaruje vytčených pochybení, než aby se jiný samosoudce musel nově zorientovat
v komplexní problematice spojené s tzv. nepravým squeeze-outem a studoval nadmíru
obsáhlý spis."

(29. 4. 2021) Ve věci Cetin proběhly dne 19. 4. 2021 výslechy znalců. Po jejich vyhodnocení rozhodne soud o dalším postupu

Jednání ve věci CETIN je přesunuto z důvodu pandemia na den 19. 4. 2021  v 10 hodin

Další jednání ve věci CETIN je plánováno u Městského soudu v Praze na den 8. 3. 2021  v 10 hodin v čv. 152. Je ovšem nejisté, zda se bude konat vzhledem k pandemické situaci.

Tento týden vyšel v odborném měsíčníku Právní rádce č. 12/2020  článek JUDr. Petra Zimy "Velikostní přirážka při oceňování podniků", který se zabývá bohatou odbornou literaturou i justiční praxí týkající se tohoto oceňovacího konceptu.

Třinecké železárny a. s. - prosím klienty, kteří ještě neobdrželi úhradu od Moravia Steel a. s. aby mi toto sdělili na pzima@svabzima.cz. Děkuji.

Cetin - jednání konané dne 7. 12. 2020 bylo odročeno na den 18. 1. 2021 na 9:00,

CETIN-  Dnešní jednání (9. 11. 2020) ve věci CETIN bylo přesunuto na den 7. 12. 2020 od 13 hodin. 

Vážení klienti, vzhledem k nouzovému stavu je provoz kanceláře omezen. Na Vaše e-maily se budeme snažit odpovědět co nejdříve. Děkujeme za pochopení.

Třinecké železárny a. s.

(7. 2. 2020) Ve věci nastal určitý posun. Dne 3. 2. 2020 zveřejnila společnost Třinecké železárny informaci o možnosti výplaty doplatku protiplnění. Výplata má být provedena prostřednictvím společnosti Cyrrus Corporate Finance. Bližší údaje včetně formuláže žádosti doplatku za Vaše akcie naleznete na těchto stránkách:

https://www.trz.cz/upload/1/files/191211_TŽ_Oznameni_minoritnim_akcionarum.pdf

https://www.cyrruscf.cz/trinecke-zelezarny-a-s-1-1

https://www.cyrruscf.cz/uploads/CCF/Projekty/Zadost_o_vyplatu_doplatku_TZ.pdf

Bližší podmínky (zejména otázka rozsahu úročení doplatku) nám zatím nejsou známy. Neoficiálně máme informaci, že hlavní akcionář má hradit úrok 2,13 % ročně počínaje od 23. 9. 2013 do zaplacení. Zaplacení doplatku se předpokládá v horizontu 10 dnů.

CompHelp 2008 © www.comphelp.cz